FIT13 CENIK STORITEV

VSTOPNICE ZA FITNES IN VODENE VADBE

Vse FIT13 karte omogočajo neomejen dostop v fitnes ter obisk vseh vodenih vadb. Za dodatna vprašanja smo na voljo preko info@fit13.si

Do 14:00 ure

Celodnevna

Do 14:00 ure

Celodnevna

Enkratni obisk

7

50

11

00

Enkratni obisk

7 50

11 00

Mesečna vstopnica

43 90

68 00

3 mesečna

129 00

189 00

3 mesečna na obroke

40 90/mesec

65 90/mesec

6 mesečna

199 00

299 00

6 mesečna na obroke

34 90/mesec

55 90/mesec

Letna karta

279 00

399 00

Letna na obroke

27 90/mesec

39 90/mesec

Mesečna vstopnica

43

90

68

00

3 mesečna

119

00

189

00

3 mesečna na obroke

40

90

mesec

65

90

mesec

6 mesečna

199

00

299

00

6 mesečna na obroke

34

90

mesec

55

90

mesec

Letna karta

279

00

399

00

Letna na obroke

27

90

mesec

39

90

mesec

ŠTUDENSKE IN DIJAŠKE FITNES KARTE

Vse FIT13 karte omogočajo neomejen dostop v fitnes ter obisk vseh vodenih vadb. Študenske in dijaške karte so namenjene vsem s statusom študenta ali dijaki rojenim po 1. januarju 1996.

Do 14:00 ure

Celodnevna

Mesečna vstopnica

37 00

46 90

3 mesečna

99 00

119 00

3 mesečna na obroke

35 90/mesec

43 90/mesec

6 mesečna

179 00

249 00

6 mesečna na obroke

31 90/mesec

41 90/mesec

Letna karta

259 00

359 00

Letna na obroke

26 90/mesec

36 90/mesec

Do 14:00 ure

Celodnevna

Mesečna

37

00

46

90

3 mesečna

99

00

129

00

3 mesečna na obroke

35

90

mesec

43

90

mesec

6 mesečna

179

00

249

00

6 mesečna na obroke

31

90

mesec

41

90

mesec

Letna karta

259

00

359

00

Letna na obroke

26

90

mesec

36

90

mesec

POSEBNA PONUDBA

Individualni trening s trenerjem

28

00

ura

Individualni trening s trenerjem

28 00/uro

Zlata leta dopoldanska mesečna karta (rojeni pred 1957)

38 00

Mesečna BIKE FIT

49 00

6 mesečna BIKE FIT

229 00

6 mesečna BIKE FIT na obroke

39 90/mesec

12 mesečna BIKE FIT

299 00

12 mesečna BIKE FIT na obroke

29 90/mesec

10 individualnih treningov s trenerjem

250

00

Zlata leta dopoldanska mesečna karta (rojeni pred 1957)

38

00

Mesečna BIKE FIT

49

00

6 mesečna BIKE FIT

229

00

6 mesečna BIKE FIT na obroke

39

90

mesec

12 mesečna BIKE FIT

299

00

12 mesečna BIKE FIT na obroke

29

90

mesec

SVET SAVN

Enkratni vstop

11

00

Letna karta

290

00

Letna na obroke

29

00

mesec

Doplačilo za savno ob fitnes vstopnici

9

00

mesec

Mala brisača

2

00

Velika brisača

2

50

Enkratni vstop

11 00

Letna karta

290 00

Letna na obroke

29 00/mesec

Doplačilo za savno ob fitnes vstopnici

9 00/mesec

Mala brisača

2 00

Velika brisača

2 50

DRUGO

Članska kartica

3 00

Izguba garderobnega ključa

9 00

Članska izkaznica

3

00

Izguba garderobnega ključa

9

00

Obožuješ vodene vadbe?

Preveri naš urnik vodenih vadb!

Obožuješ vodene vadbe?

Preveri naš urnik vodenih vadb!